Kongre programı Ağustos ayında yayınlanacaktır. Lütfen takipte kalınız.

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Image Alt

Konular

Ana Tema: Çevre Eğitimi ve STEM

 

Bildiriler ve Atölyeler

Alternatif Ölçme Yöntemlerinin Çevre Eğitiminde Kullanımı

Çevre Eğitiminde Değerler

Çevre Eğitimine Coğrafi Koşulların Etkisi

Çevre Eğitimine Yönelik Alternatif Ölçme Yöntemleri

Çevre Eğitimine Yönelik Program Geliştirme

Çevre Eğitiminin Finansmanı

Çevre İklim İlişkisi

Çocuk Edebiyatında Doğa

Disiplinlerarası Çevre Eğitimi

Doğada Çocuk Yetiştirmek

Doğada Sürdürülebilir Yaşam Becerileri

Doğadaki Matematik

Doğanın Müziği

Döngüsel Ekonomi

Drama ile Doğa Eğitimi

Ekolojik Eğitim Materyalleri Tasarımı

Ekolojik Okur Yazarlık

Geri Dönüşüm

İçme Suyu/ Atık Su

Karbon Ayak İzi

Kodlama Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Kodlama ile Sürdürülebilirlik Etkisi

Müzelerimizde Doğa Eğitimi

Okul Bahçeciliği

Okul Öncesinde Çevre Eğitimi

Ortaöğretimde Çevre Eğitimi

Özel Gereksinimli Çocuklarda Çevre Eğitimi

Sağlık Durumlarının Çevre Eğitimine Etkisi

STEM Eğitimi

Sürdürülebilir Ekolojik Binalar

Temel Eğitimde Çevre Eğitimi

Uzay Kirliliğine Çözümcü Yaklaşımlar

Yeşil Mutabakat